TRIGR-tutkimuksesta

 

Tutkimuksen tausta

Kansainvälinen TRIGR-ravintointerventiotutkimus käynnistyi toukokuussa 2002 selvittämään, voidaanko tyypin 1 diabetesta ja siihen liittyvien autovasta-aineiden ilmaantumista vähentää antamalla täysimetyksen jälkeen pilkottuja lehmänmaidon proteiineja sisältävää äidinmaidonkorviketta imeväisille, joilla on perinnöllinen riski sairastua tyypin 1 diabetekseen.

Tutkimukseen osallistuivat lapset, joilla todettiin lisääntynyt perinnöllinen alttius sairastua tyypin 1 diabetekseen. Tutkittavat saivat joko tavanomaista lehmänmaitopohjaista äidinmaidonkorviketta tai äidinmaidonkorviketta, jossa lehmänmaidon proteiinit oli pilkottu pienempiin osiin. Ravintointerventio kesti lapsen syntymästä 6-8 kuukauden ikään saakka. Tutkimukseen osallistui 15 maata.

TRIGR-tutkimusta edelsi 13 vuoden huolellinen suunnittelu ja kaksi esitutkimusta emeritusprofessori Hans Åkerblomin johdolla. Tutkimustulokset viittasivat siihen, että varhainen altistus lehmänmaidon proteiinille saattaisi lisätä diabetesriskiä.

Tutkimuksen tuloksia

Vuonna 2010 julkaistut TRIGR-esitutkimuksen tulokset osoittivat, että antamalla pilkottuja lehmänmaidon proteiineja sisältävää äidinmaidonkorviketta tyypin 1 diabetekseen liittyvien autovasta-aineiden ilmaantuminen laski (Knip ym., NEJM 2010).


Vuonna 2014 julkaistuissa TRIGR-tutkimuksen tuloksissa tätä ei voitu kuitenkaan vahvistaa (Knip ym., JAMA 2014). Tavallista korviketta ja pilkottuja lehmänmaidon proteiineja sisältävää korviketta saaneiden välillä ei ollut eroa tyypin 1 diabetekseen liittyvien autovasta-aineiden esiintyvyydessä.


Vuonna 2018 julkaistut tulokset osoittivat, että erilaista korviketta saaneiden ryhmien välillä ei ollut eroa tyypin 1 diabetekseen sairastuvuudessa (Knip ym., JAMA 2018). Tulosten perusteella ei ole syytä muuttaa nykyisiä ravitsemusohjeita vauvoille, joilla on lisääntynyt riski tyypin 1 diabetekselle.

Tutkimuksen kulku

Tutkimus toteutettiin kaksoissokkotutkimuksena. Lisämaitoa tarvitsevista lapsista puolet saivat tavallista lehmänmaitopohjaista äidinmaidonkorviketta ja toiset pilkottuja proteiineja sisältävää äidinmaidonkorviketta. Tutkimukseen osallistuneiden lasten ruokavalio ei sisältänyt lehmänmaitoa eikä naudanlihaa ensimmäisten 6-8 kuukauden aikana.Tutkijat eivätkä perheet tienneet, kumpaan ryhmään lapsi kuului. Perinnöllisen esiseulonnan perusteella koko tutkimukseen osallistui yhteensä 2159 lasta, joista Suomesta 424.

Tutkittavat kävivät tutkimuskeskuksessa seurantakäynneillä 3, 6, 9, 12 ja 18 kuukauden iässä sekä 2 vuoden iästä lähtien vuosittain 10–14 ikävuoteen saakka. Tutkimuskäynneillä seurattiin lasten kasvua ja kehitystä ja heistä otettiin verinäytteitä diabetekseen liittyvien vasta-aineiden tutkimista varten. Ravitsemukseen liittyviä haastatteluja tehtiin tutkimuskäynneillä sekä käyntien välillä puhelimitse 2 viikon, 1-6 kuukauden sekä tarvittaessa 7 ja 8 kuukauden iässä.

Laboratoriotutkimukset

Kun insuliinia tuottavien solujen tuhoutuminen alkaa, lapsen vereen kehittyy vasta-aineita erilaisia solun rakenteita kohtaan. Näitä ovat mm. vasta-aineet saarekesoluja (ICA), insuliinia (IAA), glutamiinihappodekarboksylaasia (GADA), proteiinityrosiinifosfataasiperheeseen kuuluvaa insulinooma-antigeeni 2:ta (IA-2A) ja sinkin kuljettajaproteiini 8:aa (ZNT8A) kohtaan. Näitä mittaamalla voidaan todeta meneillään oleva soluvaurio ja tunnistaa riskiyksilöt. Yleistäen voidaan sanoa, että mitä useampia autovasta-aineita lapsella on, sitä suurempi on lapsen riski sairastua tyypin 1 diabetekseen. Yksittäinen autovasta-aine positiivisuus ei näin ollen välttämättä merkitse tautiin sairastumista, mutta useamman autovasta-aineen kehittyminen lisää sairastumisriskiä merkittävästi. Vasta-aineiden ilmaantumisesta voi kestää vuosia ennen tyypin 1 diabeteksen toteamista. Pitkä vähäoireinen aika saattaa tulevaisuudessa tarjota mahdollisuuden hidastaa tai jopa estää vaurion etenemistä, mikäli tehokas ja turvallinen hoitokeino löydetään. TRIGR-tutkimuksessa saadaan myös arvokasta tietoa soluvälitteisestä immuniteetista eli siitä, miten erilaiset valkosolut ovat mukana diabeteksen synnyn alkuvaiheessa.

Alku | International site