t TRIGR;The Trial to Reduce IDDM in th Genetically in Risk
International site
 
   

Copyright © TRIGR-project


Tyypin 1 diabetes

Yleistä TRIGR -tutkimuksesta

Tutkimusperheet

Seuranta

Lapsen tutkimusruokavalio

Tutkimuskeskus

Tutkimussairaalat

TRIGR -uutiset

Lasten kuvagalleria

 

 

 

 



TRIGR -TUTKIMUS

TRIGR eli lapsuusiän diabeteksen ravintoperäisen ehkäisytutkimuksen tavoitteena on selvittää, vähentääkö täydellinen lehmämaidon proteiinien poistaminen ruokavaliosta ensimmäisen 6-8 kuukauden aikana tyypin 1 diabeteksen esiintymistä perinnöllisen riskin omaailla lapsilla.

Kiitos kaikille tutkimukseemme ilmoittautuneille perheille. Olemme saaneet tutkimukseemme riittävän määrän lapsia, joten tutkimukseen ei enää oteta mukaan uusia lapsia.