Seuranta

Lapset, joilla todettiin lisääntynyt alttius sairastua tyypin 1 diabetekseen, jatkavat tutkimuksessa.

Tutkimusohjelma koostuu puhelinhaastatteluista ja seurantakäynneistä. Lasten kasvua ja kehitystä seurataan ja heistä otetaan verinäytteitä diabetekseen liittyvien vasta-aineiden tutkimuksia varten. Mikäli lapsi tarvitsee lisämaitoa tarjoamme käyttöön tutkimusäidinmaidonkorvikkeen ensimmäisten 6-8 kuukauden ajaksi. Tänä aikana seuraamme tarkkaan lasten ravitsemusta.

Seuranta-aika kestää kokonaisuudessaan siihen saakka, kunnes nuorin tutkimuslapsista täyttää 10 vuotta (vuoden 2017 helmikuun loppuun saakka). Vanhimmat lapset ovat tällöin 14-vuotiaita. Toivomme perheiden olevan yhteydessä tutkimuskeskukseen myös seurantakäyntien välillä, mikäli lapsenne terveydentilassa tapahtuu muutoksia. Ilmoittakaa nyös muuttuneet yhteystiedot.

Interventiojakson ravintohaastattelut:

Interventiojakso 6-8 kuukautta:
Frekvenssihaastattelulomake lapsen ruoankäytöstä täytettiin 2 viikon, 1, 2, 4, 5 ja tarvittaessa 7 ja 8 kuukauden iässä puhelimitse. 3 ja 6 kuukauden iässä lomake täytettiin käynnin yhteydessä.

Maito- ja viljavalmisteiden käyttöön liittyvät ravintohaastattelut:

Haastattelulomakkeet täytetään 18 kuukauden iästä lähtien puolen vuoden välein tutkimukseen loppuun asti. Tasavuotishaastattelut tehdään käynneillä ja puolivuotishaastattelut puhelimitse tai postitse.

Seurantakäynnit

TRIGR -tutkimuksen seurantakäyntien ajankohdat ovat 3, 6, 9, 12 ja 18 kuukauden iässä, sekä 2 vuoden iästä lähtien vuosittain 10-14 ikävuoteen saakka. Seurantakäynnit toteutetaan paikallisen sairaalan lastenpoliklinikalla, johon tutkimushenkilökunta kutsuu perheet. Käyntiä varten on hyvä varata aikaa reilu tunti. Tarvittaessa käynnit voidaan tehdä lapsen kotipaikkakunnalla tai kotona. Tutkimuskäynnit ovat maksuttomia.

Mitä mukaan seurantakäynnille?
- lapsen terveystiedot (esim. neuvolakortti tai tutkimuspäiväkirja ja rokotustietotuloste)

Katso eri seurantakäyntien ohjelmat:
1 vuotiskäynti, 1½ vuotta, 2 vuotta, 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta, 6 vuotta, 7 vuotta, 8 vuotta, 9 vuotta, 10 vuotta, 11-14 vuotta

Mikäli lapset sairastuvat ennen poliklinikkakäyntiä kuumeiseen tulehdustautiin tai esim. vesirokkoon tai ripulitautiin, perhettä pyydetään ottamaan yhteys tutkimushoitajaan. Vesirokko on helposti tarttuva tauti ja se voi olla vaarallinen poliklinikalla oleville muille lapsille.

Verinäytteistä saatavat tiedot ovat merkittävä osa diabeteksen ehkäisyyn liittyvää tutkimustyötä. Jokainen näytteenottokerta on tämän takia arvokas. TRIGR-tutkimuksessa käytämme verinäytteiden oton yhteydessä puudutusrasvaa/-laastaria (EMLA®). Sen avulla näytteenotto on kokonaan tai lähes kivuton.

Alku | International site